Hotel

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych proszone są o dokonanie rezerwacji wyłącznie:

 • uzupełniając formularz rezerwacji znajdujący się poniżej,
 • emailem na adres Biura Rezerwacji Hoteli BRH: hotele@agora-konferencje.pl.

Vienna Hause Easy ****

ul. Sokolska 24, Katowice

Ceny ze śniadaniem:

1 os. – 370 zł

2 os. – 460 zł

Parking płatny dodatkowo na miejscu w recepcji hotelu.

  Dane osobowe

  Tytuł naukowy: *

  Imię: *

  Nazwisko: *

  Specjalizacja: *

  Dane adresowe

  Ulica i nr domu: *

  Kod pocztowy: *

  Miasto: *

  Email: *

  Telefon: *

  Faktura

  Czy chce Pan / Pani otrzymać fakturę?

  Nazwa na fakturze:

  Ulica i nr:

  Kod pocztowy:

  Miasto:

  NIP:

  Wysyłka faktury

  Rezerwacja

  pokój:
  Ilość noclegów:
  Data przyjazdu:

  Osoby towarzyszące:

  Łączna kwota do zapłaty: 0

  Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych. Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Administratorem danych jest AGORA KONFERENCJE z siedzibą w Poznaniu ul. Błażeja 10L/6. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.