Opłata konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

350 zł – zgłoszenie do 26 maja 2022r.
400 zł – zgłoszenie od 27 maja 2022r.
450 zł – zgłoszenie na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

200 zł – Pielęgniarka
100 zł – Student

O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  • udział w sesjach naukowych
  • teczkę z materiałami konferencyjnymi
  • wstęp na wystawę medyczną
  • certyfikat uczestnictwa
  • całodzienne przerwy kawowe
  • przerwę lunchową

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Chirurgia Katowice 2022

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 26 maja 2022 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.