Punkty edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.